Näkemys tuottaa uusia ideoita, kokemus antaa varmuutta

Onvisio Consulting on luovaan ja innovatiiviseen konsultointiin erikoistunut yritys. Vahvinta osaamisaluetta ovat uusien palveluiden ja matkailukohteiden ideointi tai yhtä hyvin vanhojen rakenteiden innovointi uuteen nousuun.

Innovatiivinen master plan ja investointipäätöksen tueksi laadittava perusteellinen toteutettavuustutkimus -feasibility study ovat Onvision takuutuotteita, joilla varmistetaan kilpailukyky ja investointien tuottavuus.

Onvisio Consultingin asiantuntemus perustuu Hannu Komun pitkäaikaiseen ja monipuoliseen matkailualan kokemukseen sekä tasokkaaseen asiantuntijaverkostoon. Verkostoyhteistyö mahdollistaa esimerkiksi laajojen kehittämissuunnitelmien ja master planien tuottamisen.

Mukana Onvision tiimissä on matkailuerikoisosaajien lisäksi mm. maankäyttöön, kaavoitukseen, arkkitehtuuriin, vesihuoltoon, satamarakentamiseen ja rekrytointiin erikoistuneita yrityksiä.

"Emme pelkää vaikeitakaan haasteita, vaan etsimme niitä!"