Palvelut

Kehittämiskonsultointi

Alueelliset ja yrityskohtaiset kehittämissuunnitelmat, master planit kokeneen tiimin kanssa, toteutettavuustutkimukset (feasibility study), matkailutuotetarjonnan analysointi, kehittäminen myyntikelpoiseen muotoon, kysyntäanalyysit, markkinointi- ja myyntikanavat/-välineet, johdon konsultointi, markkinointiviestintäsuunnitelmat.

Matkailuideoiden tuottaminen

Uusien matkailuinnovaatioiden kehittäminen sekä matkailualueille että yrityksiin, vanhojen rakenteiden uusideointi tulevaisuuden kilpailukykyisiksi tuotteiksi.

Investointisuunnitelmat/sijoittajien hankinta/yrityskauppajärjestelyt

Investointisuunnitelmien laatiminen ja analysointi, maankäyttösuunnitelmat, ostajien ja myyjien yhteen saattaminen, yrityskauppoihin liittyvät taustaselvitykset/arvioinnit, sopimusjuridiikka verkostoyhteistyökumppanin kanssa, aktiivinen kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien hankinta

Organisaatiojärjestelyt

Yritysten markkinointi/myyntiorganisaatioiden kehittäminen ja uudistaminen, yritys- ja tuoteverkostojen suunnittelu/käynnistys, matkailuorganisaatioiden toiminnan uudelleen suuntaaminen.

Koulutus

Myyntiin, viestintään ja markkinointiin liittyvä koulutus, seminaarit, luennot.

Avainhenkilöiden rekrytointi

Yritysjohdon ja markkinoinnin avainhenkilöiden rekrytointi verkostokumppanin kanssa. Head-hunting menetelmä toimii hyvin, koska Onvisio tuntee satoja potentiaalisia rekrytoitavia. Vain onnistumisesta maksetaan.

Sähköinen liiketoiminta

Yritysten ja organisaatioiden sähköisen liiketoiminnan strateginen suunnittelu, uusien sähköisen kaupan tuotteiden kehittäminen Onvision yhteistyökumppaneiden kanssa.

Palveluiden välitys

Painopalvelut, mainostoimistopalvelut, tutkimuspalvelut, mediamainonta, henkilökohtainen myyntityö. Verkostossa yli 10 yrityskumppania.Markkinat/asiakkaat

Onvisio Consultingin asiakkaita ovat valtakunnalliset ja alueelliset matkailuyritykset ja näiden verkostot, matkailuorganisaatiot kaikkialla Suomessa, julkishallinto, kotimaiset ja ulkomaiset sijoittajat, matkanjärjestäjät, sähköisille tuotteille myös kuluttajat.